لیست کلاس های در حال ثبت نام

نام دوره تاریخ شروع قیمت لینک ثبت نام
طراحی گرافیک
شنبه و
چهارشنبه
6تا8
1398/3/1 900,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
برنامه نویسی
اندروید
یک شنبه و
سه شنبه
6تا8
1398/3/19 1,200,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
طراحی سایت
شنبه و
چهارشنبه
6تا8
1398/4/15 1400,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
ورود