جاوا (مقدماتی)

مخاطبان دوره :
این دوره برای افرادی در نظر گرفته شده که تمایل به تولید برنامه های کاربردی رومیزی برای لینوکس، ویندوز، اندروید دارند.
دانشجویانی که تمایل به شرکت در این دوره را دارند باید با یک زبان برنامه نویسی و همچنین یک بانک اطلاعاتی آشنایی داشته باشند.
 • IntelliJ

 • Java Core 1.8

 • Object Oriented Design Pattern

 • مفاهیم اولیه بانک اطلاعاتی اوراکل و زبان SQL

 • ارتباط با بانک های اطلاعاتی از طریق JDBC

 • مفاهیم Transaction

 • جلوگیری از SQL Injection

 • ایجاد لایه Model قابل توزیع

 • آشنایی با برنامه نویسی در سمت DataBase

 • ایجاد واسط کاربری برای سیستم عامل لینوکس، ویندوز از طریق Swing و AWT

 • آشنایی با معماری MVC

 • مفاهیم File، Serialize، Thread و…

 • انتقال و دریافت اطلاعات از اینترنت بواسطه Web Socket

 • توزیع برنامه کاربردی در سطح شبکه بواسطه Remote Method Invocation

 • تولید واسط کاربری بواسطه JavaFX

 • Reflect Oriented Programming

 • تجزیه XML بواسطه JDom

 • نقل و انتفال اطلاعات بر مبنای JSon

 • روش های رمز نگاری برگشت پذیر و برگشت ناپذیر AES، MD5، SHA، RSA

 • گزارشگیری بواسطه Jasper Report

 • بسته بندی پروژه بوسیله Apache Ant

مدت دوره شیفت دوره تعداد جلسه ساعت دوره مهلت ثبت نام
دوره فشرده ( یک هفته ) صبح  7 جلسه  50 ساعت 97/10/01
1/5 ماهه صبح 20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  45 ساعت 97/10/10
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  45 ساعت 97/10/20
3 ماهه صبح  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/11/25
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  45ساعت 97/12/05
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 97/12/20
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 97/01/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 97/01/20
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/02/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 97/02/20
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 97/03/01
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/03/15
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 97/03/25
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/04/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 97/04/20
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/04/25
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 97/05/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/05/15
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 97/06/01

*جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمار تلفن 04432259197 تماس حاصل فرمایید.

نام*

نام خانوادگی*

شماره تماس*

ایمیل*

رشته ی تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام دوره

فیش پرداختی