جی کوئری

معرفی دوره
::. جی‌کوئری (jQuery) نرم‌افزاری متن باز و رایگان و یک کتابخانه جاوااسکریپت سبک وزن چند مرورگری می‌باشد که تحت دو پروانه GPL و MIT منتشر می‌شود و برای ساده کردن نوشتن اسکریپ‌های سمت-مشتری دراچ تی ام‌ال (HTML) طراحی شده است. جی کوئری امروزه محبوبترین کتابخانه جاوااسکریپت در حال استفاده است و دستور زبان جی کوئری به گونه‌ای طراحی شده است که عمل هدایت یه پرونده را آسان تر کرده باشد، بدین صورت که می‌توان حرکات انیمیشین ایجاد کرد و رویدادهای صفحه استفاده کند و به وسیله آن می‌توان نرم‌افزارهای مبتنی بر ای‌جکس را ایجاد و توسعه داد.

مخاطبان دوره
::. مخاطبین این دوره ها و کارگاه ها ، کلیه دانشجویان رشته های کامپیوتری ، IT و کلیه افرادی که به فکر آینده و کسب و کار خود هستند می باشد .

فصل اول : مبانی جی کوئری
● جی کوئری چیست ؟
● نحوه استفاده از جی کوئری ؟
● قواعد دستوری و یا Syntax جی کوئری
فصل دوم : selector ها در جی کوئری
● Selector ها در جی کوئری (1)
● Selector ها در جی کوئری (2)
فصل سوم : Event ها در جی کوئری
● رویدادها در جی کوئری
● رویداد ( )ready در جی کوئری
● رویداد ()click در جی کوئری
● رویداد dblclick() در جی کوئری
● رویداد blur() و focus()
● رویداد change در جی کوئری
● رویداد hover در جی کوئری
● رویداد toggle در جی کوئری
● رویداد submit در جی کوئری
● رویداد select در جی کوئری
● رویداد scroll در جی کوئری
● رویداد resize در جی کوئری
فصل چهارم : Effect ها در جی کوئری
فصل پنجم : htmlو css در جی کوئری
فصل ششم : Ajax در جی کوئری
مدت دوره شیفت دوره تعداد جلسه ساعت دوره مهلت ثبت نام
دوره فشرده ( یک هفته ) صبح  7 جلسه  50 ساعت 97/02/01
1/5 ماهه صبح 20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  45 ساعت 97/02/01
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  45 ساعت 97/02/01
3 ماهه صبح  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/02/01
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  45ساعت 97/03/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 97/03/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 97/03/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 95/10/15
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/04/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 97/04/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 97/04/01
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/04/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 97/05/01
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/05/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 97/05/01
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/05/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 97/06/01
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 97/06/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت تشکیل کلاس در سال 95 - 95/12/25

*جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمار تلفن 04432259197 تماس حاصل فرمایید.

طراحی گالری عکس و اسلایدر

نام*

نام خانوادگی*

شماره تماس*

ایمیل*

رشته ی تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام دوره

فیش پرداختی