شبکه

معرفی دوره
::. دوره های آموزشی پایه به منظور توسعه مبانی لازم برای آموزش‌های تخصصی ارائه می‌شوند این دوره‌ها عبارتند از: •مهندسی شبکه مقدماتی •مهندسی شبکه پیشرفته

مخاطبان دوره
::. علاقه مندان و کارشناسان نرم افزار

توانايي شرکت کنندگان پس از دوره
آشنایی با لایه ­های شبکه OSI آشنایی با تجهیزات داده معرفی پروتکل TCP/IP و اصول اختصاص IP Address در شبکه آشنایی با پروتکل­های مسیریابی شبکه سوییچینگ شبکه آشنایی با توانمندی NAT

Operation of IP Data Networks

 • Operation of IP Data Networks

 • Recognize the purpose and functions of various network devices such as Routers, Switches, Bridges and Hubs.

 • Select the components required to meet a given network specification.

 • Identify common applications and their impact on the network

 • Describe the purpose and basic operation of the protocols in the OSI and TCP/IP models.

 • Predict the data flow between two hosts across a network.

 • Identify the appropriate media, cables, ports, and connectors to connect Cisco network devices to other network devices and hosts in a LAN

LAN Switching Technologies

 • Determine the technology and media access control method for Ethernet networks

 • Identify basic switching concepts and the operation of Cisco switches.

 • Configure and verify initial switch configuration including remote access management.

 • Verify network status and switch operation using basic utilities such as ping, telnet and ssh.

 • Identify enhanced switching technologies

 • Describe how VLANs create logically separate networks and the need for routing between them.

 • Configure and verify VLANs

 • Configure and verify trunking on Cisco switches

 • Configure and verify PVSTP operation

IP addressing (IPv4 / IPv6)

 • Describe the operation and necessity of using private and public IP addresses for IPv4 addressing

 • Identify the appropriate IPv6 addressing scheme to satisfy addressing requirements in a LAN/WAN environment.

 • Identify the appropriate IPv4 addressing scheme using VLSM and summarization to satisfy addressing requirements in a LAN/WAN environment.

 • Describe the technological requirements for running IPv6 in conjunction with IPv4 such as dual stack
 • Describe IPv6 addresses

IP Routing Technologies

 • Describe basic routing concepts

 • Describe the boot process of Cisco IOS routers

 • Configure and verify utilizing the CLI to set basic Router configuration

 • Configure and verify operation status of a device interface, both serial and ethernet

 • Verify router configuration and network connectivity

 • Configure and verify routing configuration for a static or default route given specific routing requirements

 • Manage Cisco IOS Files

 • Differentiate methods of routing and routing protocols

 • Configure and verify OSPF (single area)

 • Configure and verify EIGRP (single AS)

 • Configure and verify interVLAN routing (Router on a stick)

 • Configure SVI interfaces

IP Services

 • Configure and verify DHCP (IOS Router)

 • Describe the types, features, and applications of ACLs

 • Configure and verify ACLs in a network environment

 • Identify the basic operation of NAT

 • Configure and verify NAT for given network requirements

 • Configure and verify NTP as a client

 • Recognize High availability (FHRP)

 • Configure and verify Syslog
  • Utilize Syslog Output

 • Describe SNMP v2 & v3

Network Device Security

 • Configure and verify network device security features such as

 • Configure and verify Switch Port Security features such as

 • Configure and verify ACLs to filter network traffic

 • Configure and verify an ACLs to limit telnet and SSH access to the router

Troubleshooting

 • Identify and correct common network problems

 • Utilize netflow data

 • Troubleshoot and correct common problems associated with IP addressing and host configurations.

 • Troubleshootand Resolve VLAN problems

 • Troubleshoot and Resolve trunking problems on Cisco switches

 • Troubleshoot and Resolve Spanning Tree operation issues

 • Troubleshoot and Resolve routing issues

 • Troubleshoot and Resolve OSPF problems

 • Troubleshoot and Resolve EIGRP problems

 • Troubleshoot and Resolve interVLAN routing problems

 • Troubleshoot and Resolve ACL issues

 • Troubleshoot and Resolve WAN implementation issues

 • Troubleshoot and Resolve Layer 1 problems

 • Monitor NetFlow statistics

 • Troubleshoot etherchannel problems

WAN Technologies

 • Identify different WAN Technologies

 • Configure and verify a basic WAN serial connection

 • Configure and verify a PPP connection between Cisco routers

 • Configure and verify Frame Relay on Cisco routers

 • Implement and troubleshoot PPPoE

مدت دوره شیفت دوره تعداد جلسه ساعت دوره مهلت ثبت نام
دوره فشرده ( یک هفته ) صبح  7 جلسه  30 ساعت 97/04/10
1 ماهه صبح 15 جلسه-هر هفته 3 جلسه  30 ساعت 97/05/10
بعد از ظهر 15 جلسه-هر هفته 3 جلسه  30 ساعت 97/07/10
2 ماهه صبح 15 جلسه-هر هفته 2 جلسه  30 ساعت 97/08/10
بعد از ظهر 15جلسه-هر هفته 2 جلسه  30 ساعت 97/09/10
*جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمار تلفن 04432259197 تماس حاصل فرمایید.

نام*

نام خانوادگی*

شماره تماس*

ایمیل*

رشته ی تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام دوره

فیش پرداختی