مدیریت امنیت اطلاعات

معرفی دوره
هدف از برگزاري اين دوره يك روزه آشنايي مديران و كارشناسان سازمانها و شركتها با مفاهيم اصلي امنيت اطلاعات، اهميت محافظتاز اطلاعات همچون ساير داراييهاي با ارزش سازمان، مباني سيستم هاي مديريت امنيت اطلاعات، تاريخچه استاندارد27001 وساختار و الزامات استاندارد 27001 می باشد.
* توجه :برای شرکت در این دوره آشنایی با یک زبان برنامه نویسی لازم می باشد

مخاطبان دوره
::. مديران امنيت اطلاعات، مشاورين ،IT مديران و متخصصين
::. امنيت اطلاعات، مسئولين سيستمها، افراد فني و مميزهاي
::. مديريت سيستم امنيت كامپيوتري شركت ها، سازمان ها و
::. ارگانهاي دولتي و خصوصي و كليه افرادي كه به نوعي با
::. موارد فني و قانوني اطلاعات سروكار دارن

توانايي شرکت کنندگان پس از دوره
::. ساخت اپلیکیشن های حرفه ای موبایل
::. آشنايي با اهداف و مزاياي كسب و كاري
::. سيستم مديريت امنيت اطلاعات
::. آشنايي با رويكرد فرايندي براي سيستم
::. مديريت امنيت اطلاعات
::. آشنايي با فرايند هاي استقرار، پياده سازي،
::. ISMS پايش و بازنگري و بهبود آشنايي با چگونگي انتخاب كنترل هاي سيستم
::. در فرايند ارزيابي و مديريت مخاطرات
::. آشنايي با چالش ها و مزاياي استقرار سيستم
::. مديريت امنيت اطلاعات
::. آشنايي با فرايند ارزيابي مخاطرات
  • اهميت اطلاعات و لزوم حفظ، حفاظت و امنيت ان به عنوان يك دارايي مهم كسب و كار

  • نگاهي به تحول سازمان ها از ديد اهميت و وابستگي به اطلاعات از پيدايش تا كنون

  • مخاطرات گوناگون وارد بر اطلاعات

  • نگاهي به آمار حوادث و وقايع مرتبط با امنيت اطلاعات وتحليل و بررسي آن

  • نياز به سيستم مديريت امنيت اطلاعات به عنوان بخش مهمی از کسب و کار

  • آشنايي با ارزيابي مخاطرات مرتبط با اطلاعات و اصول و مباني آن

  • مديريت مخاطرات و راهكار هاي كنترلي كاهش مخاطرات

  • نگاهي به تاريخچه استاندارد مديريت امنيت اطلاعات و ويرايش هاي آن

  • چالش هاي پيش رو جهت پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات

  • آشنايي با تكنولوژي هاي امنيت شبكه و حفاظت فيزيكي ومحيطي

مدت دوره شیفت دوره تعداد جلسه ساعت دوره مهلت ثبت نام
دوره فشرده ( یک هفته ) صبح  10 جلسه  50 ساعت 97/04/10
1/5 ماهه صبح 20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  40 ساعت 97/04/10
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  40 ساعت 97/05/10
3 ماهه صبح  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/06/10
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/06/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/07/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/08/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/08/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/08/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/08/10

*جهت اطلاع بیشتر با شمار تلفن 04432259197 تماس حاصل فرمایید.

نام*

نام خانوادگی*

شماره تماس*

ایمیل*

رشته ی تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام دوره

فیش پرداختی